Session 2022-2023.

Session 2022-23

LIST OF CLASS TEACHERS

S.No

CLASS

CLASS TEACHERS

1

LKG A

Monalisa Dubey

2

LKG B

Roshni

3

LKG C

Anju Bala

4

UKG A

Isha Gupta

5

UKG B

Arti  Sandhal

6

UKG C

Surbhi  Dubey

7

1 A

Pooja  Bakshi

8

1 B

Sukriti  Sharma

9

1 C

Neetu  Singh

10

2 A

Yashoda  Bisht

11

2 B

Bindiya  Jamwal

12

2 C

Ms.  Komal

13

3 A

Garima  Pandit

14

3 B

Harinder

15

3 C

Ankita  Biswas

16

4 A

Neha  Chaudhary

17

4 B

Pooja  Sharma

18

4 C

Sunakshi  Ganotra

19

5 A

Ramandeep  Kour

20

5 B

Madhu  Sharma

21

5 C

Meenakshi  Chalotra

22

6 A

Kiran  Kumar

23

6 B

Joyce  teji

24

6 C

Priya  Malhotra

25

7 A

HARMEET  KOUR

26

7 B

Shaveta

27

7 C

Shanu  Rani

28

8 A

Romila  Nahar

29

8 B

Sarojni  Pandita

30

8 C

Vidhya  Sagar

31

9 A

Meenakshi  Raina

32

9 B

Karamjit  Kour

33

9 C

Parampreet  Kaur

34

10 A

Shaily  Kohli

35

10 B

Rajni  Sharma

36

11 A

Shivani  Sambyal

37

11 B

Rohit  Choudhary

38

11 C

Deepika  Sharma

39

12 A

Sunali  Sawhney

40

12 B

Aditi  Sharma

41

12 C

Kusum  Rakwal